קיבלת טלפון מחבר עקב מודעה קטנה שראה בעיתון לגבי הצוואה של סבא שלך. הייתכן? לא חלפו שלושים ימי האבל. מי יכול היה להגיש בקשה לקיים צוואתו ? הלא, הצוואה המקורית שסבא ערך אחרי שסבתא נפטרה שמורה אצל אמא בכספת.

אכן, המציאות עולה על כל דמיון. מסתבר שאח שלה, שבכלל היה בנתק מהמשפחה, לא ביקר, לא טיפל ולא דאג למי מההורים הזקנים – הגיש בקשה לקיים צוואה שלפיה הוא זוכה בכל רכושם. לא סתם צוואה, אלא צוואה שנערכה בפני נוטריון; איך זה ייתכן? בעת שנחתמה הצוואה סבא היה מאושפז לפרקים בשלבים הסופיים של מחלת הסרטן ממנה סבל. אפילו לא זיהה אותנו כשהגענו לבקרו.

מה עושים ?

על-פי חוק הירושה, התשכ"ה-1965 עיזבונו של אדם עובר ליורשיו על פי דין, אלא אם הותיר צוואה.

אם המוריש הותיר צוואה, והצוואה תקפה על-פי מבחנים של צורה (בכתב יד, בעדים, בפני רשות, בעל-פה) ושל תוקף (כשרות המצווה, השפעה בלתי הוגנת, נטילת חלק בעריכת הצוואה וכיו"ב) – אזי יחולק עיזבונו לזוכים על-פי תנאי הצוואה.

עיקרון מנחה בענייני צוואה, פרשנותה, מילוי תנאיה ואף ביטולה, הוא כיבוד רצונו של המצווה (ע"א 719/97 אהרן נ' אהרוני, פ"ד נד(3) 469 ; ע"א 1900/96 טלמצ'יו נ' האפוטרופוס הכללי, פ"ד נג(2) 817, 826 (1999);

וכך, מסמך בן שני עמודים הופך למסמך מהותי שבית המשפט הופך בו, ותר אחר הפרשנות הנכונה שתיתן תוקף לרצון האמיתי של המנוח, שאינו נמצא עימנו עוד על מנת להסביר מה הייתה צוואתו האחרונה, ומיהם הזוכים האמיתיים להם בחר להשאיר את רכושו.

הגשת התנגדות לקיום צוואה, הסתלקות מן העיזבון, תביעת חובות מן העיזבון, מינוי מנהל עיזבון לצורך שמירה על נכסי העיזבון, הם מקצת מן העניינים העולים תכופות בתיקי ירושה, עניינים המחייבים טיפול משפטי מקצועי ורגיש.

צוואה  יורש על פי דין  צוואה הדדית  צוואת שכיב מרע  זכויות הירושה של בן/בת זוג  עסקה בירושה עתידה  השפעה בלתי הוגנת  ביטול צוואה  הסתלקות יורש  צו ירושה   צו קיום צוואה  מנהל עיזבון   אמצעים לשמירת העיזבון   חובות העיזבון  הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה   התנגדות לבקשה לקיום צוואה/ למתן צו ירושה

סגירת תפריט