יפוי כח מתמשך

מניסיון רב שנים בייצוג בענייני אפוטרופסות, אלו הם תיקים מורכבים להכרעה, שכן השאלה המשפטית המובאת לפתחו של בית המשפט היא – "מהי טובתו של אדם" שכבר אינו מסוגל לבטא את רצונו. האם קיים גוף מחליט, מוכשר ככל שיהיה, שיקבל החלטה טוב יותר מאשר האדם עצמו?

מאז 2017, נכנס לתוקף כלי משפטי חדש המכונה: "ייפוי כוח מתמשך"; והוא מאפשר לאיש או אישה שיש להם על מי לסמוך, לבחור ולתכנן כיצד יטפלו בהם ובענייניהם, בצוק העתים, אם חלילה יהיו זקוקים ל'אפוטרופוס' שינהל את ענייניהם עבורם.

מהו ייפוי כוח מתמשך ?
בעבר, אדם שאיבד את כשירותו או את היכולת שלו לטפל בענייניו היה תלוי בהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו באמצעות בית המשפט ובפיקוח המדינה.
הרעיון שעומד בבסיס הכלי המשפטי החדשני הוא שאדם יוכל להמשיך לחיות את חייו לפי רצונו שלו, לתכנן ולהסמיך את מיופי הכוח שהוא עצמו מינה, מבעוד מועד, בנושאים שונים ולפי הנחיות מקדימות שיירשמו בכתב; וכל זאת- לאחר קבלת ליווי פרטני ומתן ייעוץ משפטי מותאם.
מערכת היחסים המשפטית בינו לבין מיופה הכוח מבוססת על יחסי אמון, ללא התערבות של המדינה.

על אילו נושאים יחול ייפוי הכוח המתמשך?
**  "עניינים רכושיים";
**  "עניינים רפואיים";
** "עניינים אישיים" – לרבות עניינים הנוגעים לרווחתו האישית של אדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, או לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, ולמעט עניין הנוגע לרכושו [לשון החוק].

מתי נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף ?
ברירת המחדל עפ"י החוק – הגשת חוות דעת רפואית שלפיה הממנה חדל להיות "מסוגל להבין בדבר". יחד עם זאת, הממנה רשאי לקבוע בעצמו מהו התנאי שבהתמלאו ייפוי הכוח ייכנס לתוקף.
בעניינים רכושיים בלבד – הממנה רשאי  לקבוע מראש את מועד הכניסה לתוקף. כך שיפוי הכח המתמשך ייכנס לתוקף אפילו באופן מיידי.

איך אפשר לערוך יפוי כח מתמשך ? ניתן לערוך ייפוי כח מתמשך על-ידי עורך דין שהוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך ומופיע ברשימה המפורסמת על-ידי משרד המשפטים.

 עו"ד אורית דוברובסקי יעקבסון מתמחה בתחום ועורכת ייפוי כח מתמשך ליחידים ולזוגות. מוזמנים ליצור קשר ולהגיע לפגישת יעוץ פרטנית.

סגירת תפריט