ייפוי כח מתמשך – טיפ #3 בסדרה – השתגעת?! לתת יפוי כח שייכנסו לחשבונות שלי ?

שלום לכולם! אם קראתם את טיפ 1# ודאי הבנתם עד כמה חשוב לערוך יפוי כח מתמשך !! ואני מניחה שכבר חשבתם את מי כדאי למנות, ושקלתם את האמור ב- טיפ 2#.

 ובכל זאת, כמי שכוחם עדיין במותניהם, אתם שואלים: מדוע לתת כבר עכשיו ייפוי כח כך שיוכלו להיכנס לחשבון שלי ? לחתום בשמי ? לנהל אותי? הסתדרנו מצוין עד היום גם בלי זה!?

זה בדיוק החידוש הטמון בייפוי כח מתמשך ! הגענו לנקודה הקריטית בהתייחס לכלי המשפטי הזה.

בעבר, ניתן היה לחתום רק על ייפוי כח לעורך דין או ייפוי כח נוטריוני. כל אדם יכול להסמיך אדם אחר באמצעות ייפוי כח שנחתם בפני נוטריון. אם כך, לשם מה נדרש ייפוי כח מתמשך?

התשובה לכך היא, שכאשר מדובר בייפוי כח רגיל, באמצעותו אדם יכול להסמיך "שלוח" שיפעל בשמו ובמקומו – ייפוי הכח פוקע כאשר "השולח" הולך לעולמו או מאבד את הכשירות שלו ("בגריעת כשרותו" – לפי סעיף 14(א) לחוק השליחות, תשכ"ה-1965).

אם לצורך הענין הבן קיבל ייפוי כח מאמא שלו, והאמא הפכה להיות דמנטית – ייפוי הכח אינו בר תוקף עוד, ואסור להשתמש בו! פעולת מיופה הכוח בשמה של האם תהיה בחריגה מסמכות, ועלולה להתבטל, או שמא שהאחריות לתוצאות המשפטיות שלה יפלו על כתפי הבן.

בעידן שלנו, תוחלת החיים עלתה; במקרים מסוימים אדם עשוי לחיות אפילו עשר שנים כשהוא אינו כשיר עוד לקבל החלטות ולדאוג לענייניו. בדיוק לשם המקרים הללו חוקק התיקון לחוק הכשרות המשפטית, והגיע לעולם "ייפוי הכח המתמשך".

אם כן, מתי נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף ?

ברירת המחדל עפ"י החוק היא כזו, שייפוי הכח ייכנס לתוקפו, רק כאשר תוגש לאפוטרופוס הכללי חוות דעת רפואית שלפיה הממנה חדל להיות "מסוגל להבין בדבר". "מסוגל להבין בדבר"  הינו– "מי שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו"; (סעיף 32א' לחוק השליחות, תשכ"ה-1965).

וביתר פירט, מהו התנאי לכך שייפוי הכח שנחתם ייכנס לתוקף לפי לשון החוק:

"ובלבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, כולו או חלקו, וכי קוימו חובות היידוע; היתה חוות דעת מומחה תנאי לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, תצורף להצהרה חוות הדעת"; (סעיף 32יט' לחוק).

או במלים אחרות, הממנה רשאי לקבוע בעצמו מהו התנאי או אף לקבוע מספר תנאים שרק בהתמלאם ייפוי הכוח ייכנס לתוקף. ומומלץ שהגשת חוות דעת רפואית תהיה תנאי יסודי מבין אלו. כך, הקביעה שהממנה איבד את כשירותו תיקבע על-ידי מומחה אובייקיטיבי.

אם מונו מספר מיופי כח, כולם יצטרכו למסור הצהרה בבוא העת שהתמלאו התנאים לכך שהגיע המועד להפעיל את ייפוי הכח.

אם כן, יפוי כח מתמשך שנערך עתה, עשוי להיכנס לתוקף רק בעוד שנים רבות או שלעולם לא ייכנס לתוקף (היה והממנה נותר כשיר וצלול ומסוגל לקבל החלטות עד יומו האחרון).

בעניינים רכושיים בלבד (להבדיל מעניינים אישיים ומעניינים רפואיים) – הממנה רשאי לקבוע מראש את מועד הכניסה לתוקף, כך שיפוי הכח המתמשך ייכנס לתוקף אפילו באופן מיידי. במקרה כזה, אדם שמתקשה ללכת או אף מרותק לביתו, והוא צלול ומקבל החלטות בעצמו – יכול לקבוע כי בענייני הבנק או חברות הביטוח יטפלו ילדיו, ורק בעניינים אלו ייכנס ייפוי הכח לתוקף.

אם ערכתם ייפוי כח מתמשך, וכעבור שנה-שנתיים התחרטתם או גרוע מכך מיופה הכוח שמונה כבר אינו איש אמון ואינכם סומכים עליו יותר – יש מוצא חוקי. תוכלו להודיעו בכתב כי הוא אינו מוסמך לשמש מיופה כח. כמו כן, תוכלו לבטל את ייפוי הכח המתמשך, לערוך אותו מחדש ולמנות מיופה כח אחר תחתיו.

כיוון שהמסמך תלוי ועומד שנים רבות, המחוקק ביקש ליצור מטרית הגנה. במקרים מסוימים, נקבע בחוק, ששינוי נסיבות יביא לפקיעת תקפו של ייפוי הכוח. כך לדוגמה, אם מיופה הכוח היה בן-זוג וקשר הנישואין פקע; אם מיופה הכוח הוכרז פושט רגל; אם מיופה הכוח היה איש מקצוע ורישיונו נשלל.

אם קראתם עד כאן, אני מניחה שתוכלו ברוגע ובשקט לחתום כבר עכשיו על יפוי כח מתמשך. נאחל לכם שלעולם לא ייכנס לתוקף.

לשאלות פרטניות הנכם מוזמנים לתאם פגישת יעוץ אישית.

בברכה, עו"ד ונוטריון אורית דוברובסקי יעקבסון.

נהנתם מהמאמר? מוזמנים לשתף

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
סגירת תפריט