ייפוי כח מתמשך – טיפ #5 בסדרה – כל מה שכדאי לדעת על ביטול יפוי כח מתמשך !

שלום לכולם! אם קראתם את טיפ 1# ודאי הבנתם עד כמה חשוב לערוך יפוי כח מתמשך !! מוזמנים לעבור על הנקודות למחשבה בשאלה: את מי כדאי למנות ב- טיפ 2#, וכן על הטיפים הנוספים שפרסמנו.

שלא כמו בצוואה, בהפקדת יפוי כח מתמשך יש משום האצלת סמכויות, והטלת עול ואחריות כבדים על כתפיהם של מיופי הכח. ולכן, על-פי רוב יסכימו לשמש מיופי כח בני משפחה או אנשים שהם קרובים מאוד לממנה.

ובכל זאת, חשוב להדגיש כי המנגנון של עריכת יפוי כח מתמשך והפקדתו – לעתים למשך שנים רבות עד שייכנס לתוקף – מאפשר לממנה, עם חלוף הזמן, לערוך שינויים ואף לבטל את ייפוי הכח שעליו חתם.

מתי יסתיים תפקיד מיופה הכוח ?

ראשית כל, כדאי להבין כי בכל שלב, בעודו כשיר – הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכח המתמשך, או לערוך ייפוי כח שונה, מחדש.

וכך, אם יש חלילה התדרדרות בקשר או ביחסים עם מי שבחר למנות כמיופה כח, לא מדובר בגזירת גורל, וניתן 'לחשב מסלול מחדש'. ממנה כשיר שמסוגל לקבל החלטות רשאי לערוך יפוי כח מתמשך חדש, ולבטל את יפוי הכח הקודם שהופקד אצל האפוטרופוס הכללי.

מאידך גיסא, חשוב מאוד להדגיש ולהבין, כי גם מיופה הכוח רשאי להתפטר מתפקידו.

די בהודעה בכתב של מיופה הכח לממנה, כי אינו מעוניין לשמש מיופה כח כדי להביא לפקיעת התוקף של יפוי הכח המתמשך. ואם הממנה אינו בעל כשירות באותו מועד, על מיופה הכח להודיע על התפטרותו גם לבן/ת הזוג או לקרוב אחר של הממנה.

מקרה כזה עלול לטרוף את הקלפים, וככל שלא מונה מיופה כח נוסף או מיופה כח מחליף – ייפוי הכח המתמשך יתרוקן מתוכן, ולא יהיה מנוס מעריכת ייפוי כח מחדש.

סוגיות אלו עדיין לא הגיעו להכרעת הפסיקה, וסבורני כי בכל מקרה שבו מתמנים מיופי כח אחדים (ביחד ולחוד) – למרות חסרונו של מיופה הכח שהתפטר, ייפוי הכח המתמשך ימשיך לעמוד בתוקפו.

לפי החוק, במקרים מסוימים, שינוי נסיבות יביא לפקיעת תקפו של ייפוי הכוח המתמשך.

למשל, אם מיופה הכוח היה בן-הזוג וקשר הנישואין פקע (כמו כן ידוע בציבור שחדל לנהל משק בית משותף עם הממנה); אם מיופה הכוח הוכרז פושט רגל; אם מיופה הכוח הינו איש מקצוע ורישיונו נשלל.

בנוסף, החוק מאפשר לממנה לקבוע תנאי/ם בנוסח יפוי הכח המתמשך, שבהתקיימם יפקע תוקפו של ייפוי הכח המתמשך.

וכמובן, החוק קובע כי במקרה של פטירת הממנה או מיופה הכח – יפקע יפוי הכח המתמשך.

ביטול יפוי הכח המתמשך על-ידי הממנה

העקרון המנחה מותיר את ה"כוח" ואת הזכות בידי הממנה ביחס לייפוי הכח המתמשך. ירצה – יקיים, לא ירצה – יחדל.

וכך, הורה שיחסיו אם הבן/הבת שאותם מינה כמיופי כוחו התדרדרו, מכל סיבה שהיא, רשאי להודיע, בכתב, לבן/הבת על ביטול יפוי הכח המתמשך. הביטול ייכנס לתוקף באופן מיידי. ולמען הסדר הטוב, ראוי שימסור הודעה אף לאפוטרופוס הכללי בדבר הביטול.

חידוש יפוי כח מתמשך שבוטל יכול להיעשות בסמכות בית המשפט בלבד.

אם כן, ראוי ונכון שאדם שבחר למנות מיופי כח ליום סגריר ואיבד את האמון בהם – יוכל לחזור בו ולהעביר אותם מתפקידם. זאת, כל עוד הוא כשיר ובר דעת. אך האם יוכל לפטר מיופה כח לאחר שיפוי הכח כבר נכנס לתוקף ?

בענין זה, ראוי לחדד כי במועד הפקדת יפוי הכח המתמשך ניתן (ולדעתי – מומלץ) לבחור באופציה לפיה הממנה לא יוכל להודיע על ביטול יפוי הכח המתמשך שערך, לאחר ש"חדל להיות מסוגל להבין בדבר".

ומדוע ? אפשרות זו טבעית למצבי זיקנה או מצבים פסיכיאטריים רבים שבהם מבחינה קונטיבית עשוי לשרור בלבול וקושי בקבלת החלטות אצל הממנה. והרי בדיוק לשם כך מלכתחילה נערך ייפוי הכח המתמשך.

הממנה, כאשר היה כשיר ובעל שיקול דעת בהיר בחר למנות את מיופי הכח במסגרת יפוי כח מתמשך, ולכן, הוא עצמו מוסמך למנוע מעצמו את האפשרות לבטל את המינוי, אם וכאשר שיקול דעתו ישתבש עליו.

ביטול ייפוי הכח המתמשך בידי בית המשפט

כמובן, שלבית המשפט נתונה סמכות רחבה לפי החוק, להיות גורם שיפוטי מפקח על מיופי הכח – וזאת על מנת להגן על הממנה מפני התרשלות או חלילה ניצול לרעה מצד מיופי הכוח. ואף במקרים שעל-פי הנסיבות נדרש אפוטרופוס נוסף לצורך דאגה לענייניו של הממנה [ר' למשל : אפ (י-ם) 22318-01-20 מ' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ירושלים משרדי ממשלה – ניתן ביום  10 יוני 2022; תמש (ת"א) 6432-04-20 פלוני נ' אלמונית- ניתן ביום 20 דצמבר 2020].

ואולם, החוק דורש מבית המשפט לרסן את התערבותו, ולקיים במידת האפשר את יפוי הכח המתמשך שהופקד, אף אם באופן חלקי. וכן, מתבקש בית המשפט לתת תוקף להנחיות המקדימות עליהן חתם הממנה במסגרת יפוי הכח המתמשך, גם אם יתמנה אפוטרופוס תחת מיופה הכוח.

ולכן, אם חלילה לאחר שנכנס יפוי הכח המתמשך לתוקף פועל מי ממיופי הכח שלא בתום לב או מפר את חובותיו כלפי הממנה – ניתן לפנות לבית המשפט ולדרוש לפטר את מיופה הכוח או אף לבטל את יפוי הכח המתמשך ולמנות אפוטרופוס לממנה תחתיו.

פקיעת יפוי הכח המתמשך עם מות הממנה

עם פטירת הממנה יפקע יפוי הכח המתמשך, ויחד עימו כל הסמכויות שהיו נתונות למיופי הכוח.

ואולם, לפי החוק, אא"כ נקבע אחרת בנוסח של יפוי הכח שהופקד – מיופה הכוח לענייני רכוש יהיה מוסמך, למשך תקופה שלא תעלה על 90 ימים, לנקוט בפעולות המתבקשות, כגון: כיסוי הוצאות שוטפות, תשלום הוצאות קבורה ואבלות, ואף המשך ניהול נכס מושכר או עסק.

הסמכה זמנית זו, שנראית על-פניו טבעית ונכונה, מהווה ענין משמעותי ביותר, שחשוב מאוד שעורך הדין שמנסח את יפוי הכח המתמשך ישים לב אליו.

הסיבה לכך היא המתח שעלול להיווצר – במהלך מירוץ 90 הימים שבהם ייפוי הכח בענייני הרכוש עדיין עומד בתוקפו, לאחר שהאדם "הממנה" שערך את יפוי הכח המתמשך כבר הלך לעולמו – בין מיופה הכח, שממשיך לנהל ענייני כספים ורכוש, ובין היורשים הטבעיים או הזוכים על-פי צוואת הממנה.

אם ברצונך לערוך יפוי כח מתמשך, חשוב להציג את הצוואה שערכת בפני עורך הדין או לדון עימו בדבר זכויות היורשים, על מנת למנוע קונפליקט משפטי בין מיופי הכח לבין היורשים.

ולסיכום, אם הנך סבור/ה שהגיע זמנך לערוך יפוי כח מתמשך תוכל/י לעשות כן בלב שלם. ניתן ואפשר להחליף את מיופי הכח, להעבירם מתפקידם ואף לבטל את יפוי הכח המתמשך שניתן, אם הנסיבות יצדיקו זאת.

לשאלות פרטניות הנכם מוזמנים לתאם פגישת יעוץ אישית.

בברכה, עו"ד ונוטריון אורית דוברובסקי יעקבסון.

נהנתם מהמאמר? מוזמנים לשתף

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
סגירת תפריט