ייפוי כח מתמשך – טיפ #6 בסדרה – האם ניתן לערוך יפוי כח מתמשך רפואי בלבד ?

שלום לכולם! בהנחה שקראתם את טיפ 1# ודאי הבנתם את השיקולים לעריכת יפוי כח מתמשך, ועמדתם על התועלת שבעריכתו מבעוד מועד, בעודכם בריאים וכשירים.

במקרה מסוים, פנתה אליי בת של קשישה וביקשה לערוך ייפוי כח רפואי בלבד. האם זה אפשרי?

בשנת 2016 קבע המחוקק הוראות מפורטות לצורך עריכת "ייפוי כוח מתמשך" [תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962].

אדם שעורך ייפוי כח מתמשך יכול להסמיך מיופי כוח שיפעלו עבורו ומטעמו בשלושה נושאים:  האחד- עניינים רכושיים, השני- עניינים אישיים והשלישי – עניינים רפואיים.

ייתכן מקרה שבו גבר או אישה אינם זקוקים שינהלו עבורם החלטות מהותיות בחייהם ושאין רכוש אותו נדרש לנהל. למשל, אדם המאושפז במוסד הדואג לכל צרכיו. או אדם שלמרבה צערו אין לו רכוש כלל אבל יש מי שיתמכו וידאגו לו בעניינים הרפואיים. במקרים מעין אלו, ניתן לפי החוק לערוך ייפוי כח מתמשך רפואי בלבד.

עפ"י חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996, לצורך קבלת טיפול רפואי נדרשת: "הסכמה מדעת לטיפול רפואי". (סעיף 13א).

נדרשת לצוות הרפואי הסכמת המטופל לקבל את הטיפול, וזאת לאחר שנמסר לו כל המידע על האבחנה, מהות הטיפול הרפואי המוצע לו, סיכונים וסיכויים לגבי הטיפול והצלחתו וכו'.

עפ"י סעיף 16(א) : "מטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי; בייפוי הכוח יפורטו הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו של המטופל לטיפול רפואי." (חוק זכויות החולה מפנה לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות סעיף 32טו- המתייחס לעריכת "ייפוי כח רפואי", כמקרה פרטי של יפוי כח מתמשך).

אם נסכם עד הלום, דרך המלך היא עריכת יפוי כח מתמשך על-ידי עו"ד שהוסמך לערוך יפוי כח מתמשך, כאשר יפוי הכח יכלול גם את הנושא הרפואי.

אולם, במקרים בהם הדבר דרוש, ניתן לערוך יפוי כח מתמשך רפואי בלבד, שאינו עוסק בנושאים האישיים ובנושא הרכוש.

לפי התקנות (תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), תשע"ז-2017) – יפוי כח רפואי יכול להיחתם בפני "בעל מקצוע" לפי טופס ד'. כאשר, בעל מקצוע לפי לשון החוק יכול להיות: רופא, עו"ס, פסיכולוג, אח/ות מוסמכים.

דהיינו, שלא כמו יפוי כח מתמשך (המקרה הרגיל והשכיח) אין צורך לפנות לעו"ד שהוסמך/ה לערוך יפוי כח מתמשך.

לאחר מילוי הטופס ועריכתו בהסתייעות בעל מקצוע כאמור, ניתן להפקיד את יפוי הכח הרפואי לפי טופס ד' באופן עצמאי ואפילו בדרך מקוונת. הדרכה מסודרת באתר gov.il  בקישור המצורף:

https://www.gov.il/he/service/medical_continuous_power_of_attorney

חשוב להדגיש כי:

  • ייפוי כוח רפואי מתמשך תקף למשך שנה, גם אם לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי.
  • בכל מקרה, על מיופי הכוח לשמור אצלם את ייפוי הכוח המתמשך הרפואי המקורי.

אז לסיכום: אם דרוש לכם יפוי כח רפואי בלבד, זו לכם הדרך לערוך אותו. ואם תרצו בעתיד לערוך יפוי כח מתמשך מלא, שיחול גם על נושאים נוספים, כמובן תוכלו לערוך ולבטל את יפוי הכח הרפואי שהגשתם.

אני מוצאת לנכון להדגיש, כי יפוי כח זה, הגם שהינו יפוי כח רפואי, אינו חל על טיפולים מאריכי חיים !!! ובמידה וחשוב לכם לתת הנחיות מקדימות או להסמיך מיופי כח שיביעו את רצונכם שלא לקבל טיפול מאריך חיים בבוא העת – תצטרכו לפעול בערוץ נוסף, לפי חוק החולה הנוטה למות.

על ענין חשוב זה – נתמקד בטיפ הבא. לשאלות פרטניות הנכם מוזמנים לתאם פגישת יעוץ אישית.

בברכה, עו"ד ונוטריון אורית דוברובסקי יעקבסון.

נהנתם מהמאמר? מוזמנים לשתף

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
סגירת תפריט