קטגוריה: אפוטרופסות

ב- 11/4/2016 עבר תיקון חשוב (תיקון מס' 18) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, תיקון אשר ייכנס לתוקף לכל המוקדם בתוך חצי שנה ממועד החיקוק, ובכפוף להתקנת תקנות לביצועו. איזו בשורה מביא עימו החוק החדש, נסקור בקצרה במאמר זה. במשך שנים המצב המשפטי בישראל, היה דיכוטומי: שחור או לבן. ברגע אחד יכול כל אדם חופשי […]Continue reading

1