קטגוריה: אפוטרופסות

בעת כתיבת שורות אלו, עפ"י דיווחי משרד המשפטים הופקדו במרשם כ- 4,595 ייפוי כוח מתמשכים וכ- 50 בלבד נכנסו לתוקף. עפ"י לשון החוק – ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו "במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו" (סעיף 32יט (א)(1) בחוק הכשרות המשפטית […]Continue reading

0

ב- 11/4/2016 עבר תיקון חשוב (תיקון מס' 18) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, תיקון אשר ייכנס לתוקף לכל המוקדם בתוך חצי שנה ממועד החיקוק, ובכפוף להתקנת תקנות לביצועו. איזו בשורה מביא עימו החוק החדש, נסקור בקצרה במאמר זה. במשך שנים המצב המשפטי בישראל, היה דיכוטומי: שחור או לבן. ברגע אחד יכול כל אדם חופשי […]Continue reading

1