קטגוריה: משמורת

שאלת המשמורת והסדרי הראייה, מבחינה משפטית, היא שאלה עקרונית אחת פשוטה. בית המשפט בוחן ומחליט : מהי "טובת הילד" ? כמובן, שהכרעה בשאלה (כביכול) 'פשוטה' זו- ואפילו מקום שכל העובדות לאשורן הובאו והן מונחות בפני בית המשפט– הינה שאלה הרת גורל. שאלה של דיני נפשות ממש. והרי – מי עלי אדמות הוא הגורם המתאים ביותר […]Continue reading

0