קטגוריה: נזיקין

משמעות המילה היוון היא הפיכה להון מזומן, כלומר חישוב ערך עתידי של כסף. כשעוסקים בדיני נזיקין ומדברים על אודות היוון כספי הפיצוי, המשמעות היא שתחת לשלם פיצויים לאורך זמן, מקבל הניזוק את הפיצוי בערכו הנוכחי של כסף שהיה אמור להשתלם בעתיד (הפסדי השתכרות למשל), ומשכך מגולמים בפיצוי העכשווי התשואות שהכסף יניב כתוצאה מפער הזמנים בין מועד קבלתו […]Continue reading

0

ביום 20.2.08 נפגע אדם בתאונת דרכים, שלימים הוכרה גם כתאונת עבודה. ארבעה חודשים מאוחר יותר, הוא כבר פנה לחברת הביטוח שביטחה את הרכב בו נסע בביטוח חובה, וביקש לקבל פיצוי. שמונה חודשים בלבד לאחר התאונה, שעה שהיה מאושפז בבית החולים – אשפוז הקשור לתאונה, הוא חתם על כתב קבלה ויתור ושחרור סופי, מעין הסכם פשרה, […]Continue reading

0

עילת ה"חיים בעוולה", כשמה, הכירה מאז ע"א 518/82 זייצוב נ' כץ (ניתן ביום 18.2.86, פורסם בנבו) בזכותו של הילד הפגוע לתבוע בגין החיים עצמם. בפסק הדין נחלקו השופטים האם החיים במום כשלעצמם מקימים זכאות לפיצוי או שמא רק מצב בו ניתן לומר כי טוב מות היילוד מחייו מזכה בפיצוי כאמור. עילת ה"הולדה בעוולה" מנגד, מכירה […]Continue reading

0