קטגוריה: צוואה וירושה

החיים הם דינמיים. קיימים מקרים בהם מנוח או מנוחה מותירים אחריהם נכסים כאן בארץ, כגון: דירה, מיטלטלין, זכויות פיננסיות בבנק ועוד; וזאת, אף אם מרכז חייהם הינו במדינה אחרת. על-פי רוב גם באותה מדינה יוותרו נכסים נוספים שהיו בבעלותם, אחרי לכתם. כיצד ניתן לממש את הזכויות בנכסים אשר בישראל? חוק הירושה, התשכ"ה-1965 מתווה את הכללים […]Continue reading

0