ביטוחונצי'ק תאונות אישיות תלמידים

כולנו קיבלנו בימים האחרונים דרישה לשלם פרמיית ביטוח תאונות אישיות תלמידים, הנגבית באמצעות הרשות המקומית. ביטוח תאונות אישיות תלמידים הוא ביטוח, שנעשה מכוח חוק לימוד חובה, תש"ט-1949. כל ילד שזכאי…

סגירת תפריט