קטגוריה: מאמרים

בעת כתיבת שורות אלו, עפ"י דיווחי משרד המשפטים הופקדו במרשם כ- 4,595 ייפוי כוח מתמשכים וכ- 50 בלבד נכנסו לתוקף. עפ"י לשון החוק – ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו "במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו" (סעיף 32יט (א)(1) בחוק הכשרות המשפטית […]Continue reading

0

ביום 20.2.08 נפגע אדם בתאונת דרכים, שלימים הוכרה גם כתאונת עבודה. ארבעה חודשים מאוחר יותר, הוא כבר פנה לחברת הביטוח שביטחה את הרכב בו נסע בביטוח חובה, וביקש לקבל פיצוי. שמונה חודשים בלבד לאחר התאונה, שעה שהיה מאושפז בבית החולים – אשפוז הקשור לתאונה, הוא חתם על כתב קבלה ויתור ושחרור סופי, מעין הסכם פשרה, […]Continue reading

0

החיים הם דינמיים. קיימים מקרים בהם מנוח או מנוחה מותירים אחריהם נכסים כאן בארץ, כגון: דירה, מיטלטלין, זכויות פיננסיות בבנק ועוד; וזאת, אף אם מרכז חייהם הינו במדינה אחרת. על-פי רוב גם באותה מדינה יוותרו נכסים נוספים שהיו בבעלותם, אחרי לכתם. כיצד ניתן לממש את הזכויות בנכסים אשר בישראל? חוק הירושה, התשכ"ה-1965 מתווה את הכללים […]Continue reading

0

עילת ה"חיים בעוולה", כשמה, הכירה מאז ע"א 518/82 זייצוב נ' כץ (ניתן ביום 18.2.86, פורסם בנבו) בזכותו של הילד הפגוע לתבוע בגין החיים עצמם. בפסק הדין נחלקו השופטים האם החיים במום כשלעצמם מקימים זכאות לפיצוי או שמא רק מצב בו ניתן לומר כי טוב מות היילוד מחייו מזכה בפיצוי כאמור. עילת ה"הולדה בעוולה" מנגד, מכירה […]Continue reading

0

לפני שבוע, ב- 17/7/16, נכנס לתוקף חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014; חלון הזדמנויות (שיהיה פתוח ל- 3 שנים) אשר יסודו בממשלה ובבית המחוקקים; החזון אשר בבסיס החוק – כפי שנכתב בסעיף המטרה, הינו: "לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך […]Continue reading

0

ב- 11/4/2016 עבר תיקון חשוב (תיקון מס' 18) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, תיקון אשר ייכנס לתוקף לכל המוקדם בתוך חצי שנה ממועד החיקוק, ובכפוף להתקנת תקנות לביצועו. איזו בשורה מביא עימו החוק החדש, נסקור בקצרה במאמר זה. במשך שנים המצב המשפטי בישראל, היה דיכוטומי: שחור או לבן. ברגע אחד יכול כל אדם חופשי […]Continue reading

1